ISPs vragen snel duidelijkheid over gevolgen vernietiging Dataretentierichtlijn

Het Europees Hof van Justitie heeft vandaag de Europese Dataretentierichtlijn van 2006, die nog maar recent werd omgezet in Belgisch recht, ongeldig verklaard. Het Hof komt tot de conclusie dat de Richtlijn, die een belangrijke impact heeft op de fundamentele vrijheden van Europese burgers, disproportioneel is.

Het arrest van vandaag leidt tot een juridisch zeer onzekere situatie voor ISP’s, die momenteel volop aan het investeren zijn in de infrastructuur die de uitvoering van de recente Belgische wetgeving moet mogelijk maken. Het is immers duidelijk dat de regering op korte termijn actie zal moeten ondernemen ten aanzien van de huidige wetgeving in het kader van dit arrest.

Ondertussen loopt er ook een procedure voor het Belgisch Grondwettelijk Hof waarin dezelfde vragen gesteld worden, en die tot een vernietiging van de huidige Belgische wetgeving zou kunnen leiden. ISPA vraagt de regering daarom om snel duidelijkheid te scheppen over de gevolgen van dit arrest in België, zodat haar leden niet nodeloos investeren in kostelijke systemen en dat fundamentele vrijheden gewaarborgd blijven.

Achtergrond

De Dataretentierichtlijn werd pas recent in Belgisch recht omgezet en is nog niet volledig operationeel. Internet service providers hebben nog tot oktober 2014 om zich aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Tijdens de uitwerking de Belgische wet en het bijhorend Koninklijk Besluit heeft ISPA haar bezorgdheden uitgedrukt over een aantal aspecten van de voorgestelde maatregelen. In het bijzonder de bezorgdheden over een proportionele omzetting van de Richtlijn (zowel qua bewaringstermijn als qua hoeveelheid data) en kostenrecuperatie voor ISPs werden duidelijk aangehaald. Het implementeren van dataretentie brengt immers belangrijke investerings- en operationele kosten met zich mee voor internet services providers (ISPs). Voor ISPs die slechts enkele verzoeken krijgen (zoals kleinere ISPs of ISPs met voornamelijk B2B klanten) betekenen deze kosten een zelfs nog zwaardere last zonder gepaste kostenvergoeding.

 

This page is also available in: Engels Frans