Actieve Deelname
ISPA België is lid van EuroISPA, de pan-Europese vereniging van de verenigingen van internet service providers. EuroISPA is ’s werelds grootste vereniging van internet service providers (ISP). Ze vertegenwoordigt 1800 ISP’s in heel Europa. EuroISPA vertegenwoordigt de Europese industrie van ISP’s op het vlak van beleidsthema’s en bevordert de uitwisseling van best practices tussen de nationale ISP-organisaties. ISPA België wordt binnen EuroISPA vertegenwoordigd door een lid van ISPA, dat door de Raad van bestuur wordt verkozen voor een mandaat van twee jaar. ISPA vertegenwoordiger bij EuroISPA: Charlotte Eijberts.
ISPA is lid van het Raadgevend comité voor de telecommunicatie (RCT). Het RCT geeft, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de bevoegde Minister of van het BIPT, aanbevelingen over elke aangelegenheid die betrekking heeft op telecommunicatie in België. Daarnaast verstrekt het Comité aanbevelingen over de activiteiten van het BIPT, over de algemene voorwaarden en modelcontracten van de aanbieders van elektronische communicatiediensten en over bepaalde aspecten van de universele dienst.

DNS.be is een vzw die in 1999 werd opgericht door ISPA België, Agoria (federatie van de technologische industrie) en Beltug (Belgische vereniging van CIOs en digital technology leaders). DNS.be registreert de .be-domeinnamen en stelt alles in het werk om de toegang tot het internet te vergemakkelijken en het gebruik ervan aan te moedigen. Als medeoprichter van DNS volgt ISPA de activiteiten van DNS.be op de voet.

ISPA is lid van de werkgroep van het B-BICO (Belgian Better Internet Consortium) project, een project dat gefinancieerd wordt door de Europese Unie onder het programma Connecting Europe Facility (CEF) en dat wordt gecoördineerd door Child Focus, het Belgisch centrum voor een veiliger internet. De Werkgroep is een communicatieplatform dat de stakeholders van de betrokken sectoren verenigt. Het Belgian Better Internet Consortium brengt alle Belgische actoren en stakeholders samen die werken rond, of (on)rechtstreeks bezig zijn met (veilig) internet, mediawijsheid en een positief gebruik van dit fantastiche medium om zo concrete samenwerkingen mogelijk te maken.

This page is also available in: Engels Frans