Korte geschiedenis

Op 30 mei 1997 besloten enkele pioniers van de internetsector om zich te groeperen. Zij richtten daartoe de vereniging zonder winstoogmerk ISPA België op (acroniem voor Internet Service Providers Association). De stichtende leden zagen al snel in dat de vereniging moest uitgroeien tot een discussie- en ontmoetingsforum, dat aan de verschillende internetspelers de mogelijkheid zou bieden om de sector in België samen te promoten en te verdedigen.

De vereniging besliste om in overleg met het BIPT en het ministerie van Justitie een deontologische gedragscode op te stellen voor de spelers van de internetsector, en is hierdoor een echte baanbreker in haar domein. Deze gedragscode werd door alle leden goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van eind april 1998, en is sindsdien van kracht. Verschillende Europese verenigingen van de internetsector en diverse organisaties hebben zich geïnspireerd op deze gedragscode.

Door de toenemende invloed van Europa besliste ISPA België om mee te werken aan de oprichting van een Europese groepering, die de internetsector in Europa moest verenigen. ISPA trad in 1998 officieel toe tot de nieuwe Europese vereniging van Internet Service Providers (EuroISPA).

Op 28 mei 1999 bond ISPA mee de  strijd aan tegen illegale en ongeoorloofde inhoud en handelingen op het internet in België, door met de overheid een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Dit coregulatie-initiatief kwam er na talrijke gesprekken tussen ISPA en de ministers van Justitie en Telecommunicatie.

Een andere taak bestond in het beheer van de Belgische domeinnamen, een opdracht die tot dan werd uitgevoerd door Professor Verbaeten van de KU Leuven. ISPA richtte al snel een werkgroep op om deze taak over te nemen en besliste in 1998 om de door Beltug vertegenwoordigde gebruikers erbij te betrekken. Begin 1999 nam de Raad van bestuur contact op met Fabrimetal (‘Agoria’), zodat er in het bestuur van de nieuwe vzw ten minste drie organisaties zetelden. Fabrimetal (‘Agoria’) stapte mee in de Raad en op 2 februari 1999 richtten deze drie organisaties DNS Belgium op.

Tot op heden is ISPA België nog steeds actief in deze verschillende activiteitssectoren en profileert het zich als het contactpunt van de internetindustrie in België, met als doel het economische en sociale potentieel van internet ten volle te benutten.

Geschiedenis

Als voorloper op haar vakgebied besloot de vereniging om samen met het BIPT en het ministerie van Justitie een Gedragscode (CoC) op te stellen voor spelers in de internetsector. Deze gedragscode werd door alle leden goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van eind april 1998 en is sindsdien van kracht. Een aantal Europese verenigingen in de internetsector en verschillende organisaties hebben zich laten inspireren door dit CoC.

 

Met de groeiende invloed van Europa besloot ISPA België ook actief deel te nemen aan de oprichting van een Europese groep met het oog op de federatie van de internetsector in Europa. ISPA trad in 1998 officieel toe tot de nieuwe European Internet Service Providers Association (EuroISPA).

 

In het kader van de effectieve bestrijding van onrechtmatige informatie en handelingen op internet in België zette ISPA op 28 mei 1999 de eerste stappen door het samenwerkingsprotocol met de overheid te ondertekenen. Dit gezamenlijke regelgevingsinitiatief was het resultaat van een reeks onderhandelingen tussen ISPA en de ministers van Justitie en Telecommunicatie.

 

Een andere taak die ISPA zichzelf oplegde, was het beheer van Belgische domeinnamen, een missie die tot dan toe werd uitgevoerd door professor Verbaeten aan de KUL, de Katholieke Universiteit van Leuven. ISPA richtte snel een werkgroep op om deze taak over te nemen en besloot in 1998 de door Beltug vertegenwoordigde gebruikers erbij te betrekken. Begin 1999 besliste de Raad van Bestuur om contact op te nemen met Fabrimetal (Agoria) zodat het bestuursorgaan van de nieuwe vzw minstens drie organisaties telde. Dit gebeurde en op 2 februari 1999 vierden de drie organisaties de oprichting van DNS Belgium.

 

Vandaag blijft ISPA Belgium actief in deze verschillende activiteitensectoren en fungeert het als het contactpunt van de internetindustrie in België, met als doel het economische en sociale potentieel van internet te benutten.

This page is also available in: Engels Frans