Standpunten

ISPA, de Belgische vereniging van internetserviceproviders (ISP) voert campagne voor:

Meer wijdverbreid gebruik van internet en betere kwaliteit

ISPA onderneemt actie om de digitale kloof te verkleinen en ervoor te zorgen dat nog meer gebruikers toegang hebben tot internet. ISPA bereikt dit door een verbeterde infrastructuur te bevorderen en de noodzaak van betere kennis en gebruik van internet te benadrukken. In deze context ondersteunt en promoot ISPA innovatieve technologieën en innovatieve toepassingen gekoppeld aan het internet, zoals e-health, e-government, slimme mobiliteitssystemen, enz., die een toegevoegde economische en maatschappelijke waarde bieden voor onze samenleving.

Een veilig internet dat gebruikers vertrouwen

Steeds meer particulieren en bedrijven gebruiken internet voor allerlei soorten communicatie. Ze moeten er zeker van zijn dat hun informatie veilig en privé wordt verwerkt. Daarom ondersteunt ISPA initiatieven die gericht zijn op het beschermen van de privacy op internet en het voeren van een consistent cyberbeveiligingsbeleid.

De strijd tegen illegale inhoud op internet en gerechtvaardigde verantwoordelijkheid voor ISP’s

Sinds de oprichting heeft ISPA hard gewerkt aan een veiliger internet, met name door een samenwerkingsprotocol aan te nemen met de autoriteiten om illegale activiteiten op internet te bestrijden. ISPA erkent dat de ISP’s een rol te spelen hebben in de acties die worden ondernomen tegen illegale inhoud en activiteiten op internet. Er kan echter in geen geval aan ISP’s worden gevraagd om de inhoud van websites, e-mails en sociale netwerken te filteren of actief te monitoren. Dit druist namelijk in tegen de openstelling van internet en de bescherming van de privacy van gebruikers. Bovendien kan van ISP’s niet worden verwacht dat ze de rol op zich nemen om te beslissen over de legale of illegale aard van inhoud. Op grond van de rechtsstaat behoort deze taak uitsluitend toe aan de bevoegde autoriteiten.

Efficiënte samenwerking tussen de ISP’s en de justitiële autoriteiten

ISP’s werken op verschillende niveaus samen met politie en justitie in het kader van onderzoeken en strafrechtelijke procedures. De inspanningen van de ISP’s op dit gebied hebben echter een prijs. Daarom moet de samenwerking efficiënt verlopen en moeten de ISP’s een eerlijke vergoeding krijgen om de kwaliteit van de antwoorden die de ISP’s geven aan de justitiële autoriteiten te kunnen handhaven.

Concurrentievermogen en consistentie in een Europese context

ISPA vraagt ​​aandacht voor een consistente aanpak van internet in België, in overeenstemming met de Europese wetgeving. Internet stopt niet bij lands- of taalgrenzen en daarom moeten de verschillende politieke overheden hun internetbeleid zoveel mogelijk op elkaar afstemmen.

Correcte informatie over een complexe sector

In het kader van discussies over nieuwe technologieën, zoals IPv6, DNSSEC, het internet der dingen, enz. stelt ISPA zijn technische expertise ter beschikking, die tot doel heeft een representatief en accuraat beeld te scheppen van de internetsector, zijn vele spelers en zijn technische complexiteit.

 

This page is also available in: Engels