Missie

ISPA wil de internet service providers in België verenigen, om dankzij internet een betere informatiemaatschappij tot stand te brengen.

Daartoe brengt ISPA de internetsector, de beleidsmakers, de gerechtelijke instellingen en het grote publiek samen, om ervoor te zorgen dat het internetpotentieel ten volle wordt benut door onder meer de nadruk te leggen op het belang van een ruimer en beter internetaanbod.

De vereniging verwezenlijkt deze doelstelling via onder meer:

  • het promoten van de mogelijkheden die internet biedt,
  • de invoering van een deontologische code voor de internet service providers,
  • de vertegenwoordiging van de sector bij de besluitvormers,
  • de aan de leden verschafte expertise en informatie over recente technische ontwikkelingen,
  • de samenwerking met aanverwante organisaties in België en de rest van de wereld,
  • de verspreiding van correcte en duidelijke informatie over de sector met behulp van onder meer marktonderzoeken,
  • de organisatie van forums en evenementen ter bevordering van networking en de uitwisseling van best practices.

Het is meer dan ooit binnen ISPA, dus samen en door de krachten te bundelen, dat de leden van de vereniging het internet tot volle wasdom kunnen brengen.

This page is also available in: Frans