Marktstudie

ISPA coördineert een studie over het aantal internetverbindingen in België. Deze studie wordt op een onafhankelijke en vertrouwelijke manier uitgevoerd door een extern consultancybureau, Political Intelligence, waardoor ISPA een gedetailleerd totaalbeeld heeft van de marktsituatie. Aan dit onderzoek nemen zowel leden van ISPA als niet-leden deel, wat de representativiteit alleen maar ten goede komt.

De recente marktstudies van ISPA:

 

This page is also available in: Engels Frans