De nietigverklaring van de Belgische Dataretentiewet creëert rechtsonzekerheid bij telecomoperatoren en internetproviders. Dat zegt ISPA, de sectorfederatie van de Belgische internetindustrie. In afwachting van een nieuwe wet, dringt ISPA aan op een gepast en solide wettelijk kader.

De Belgische Dataretentiewet, die telecomoperatoren en internetproviders verplicht om data van al hun gebruikers 12 maanden bij te houden, is opnieuw ongrondwettelijk verklaard. Het is al de zesde aangepaste versie van de wet die, omwille van disproportionaliteit en het niet respecteren van grondrechten zoals privacy, buiten het grondwettelijk kader blijft vallen.

ISPA, de federatie van de Belgische internetindustrie, reageert teleurgesteld op de nietigverklaring en vraagt rechtszekerheid. Voor telecomoperatoren en internetproviders is het onduidelijk of er nog steeds een legale basis is voor het bijhouden en delen van deze gegevens. In afwachting van een nieuwe aanpassing, vragen zij dan ook om zo snel mogelijk rechtszekerheid te verschaffen.

“De herhaaldelijke nietigverklaring zorgt voor een gebrek aan rechtszekerheid. Zowel bij justitie als bij onze leden”, reageert ISPA-woordvoerder Lawrence Kerknawi. “Onze leden willen medewerking verlenen aan justitie en inlichtingendiensten, maar ook de rechten van hun gebruikers beschermen. Er is op korte termijn nood aan een sluitend wettelijk kader.”

Stabiele wet

Naast rechtszekerheid vraagt ISPA een operationeel kader, waarbij ook de wettelijke basis voor iedere opvraging wordt bevestigd.

“We begrijpen de noodzaak om data te delen, maar hopen dat de volgende versie van de wet stabiel zal zijn. De inspanningen die onze leden elke keer moeten leveren om hun diensten te ontwikkelen en te voldoen aan de nieuwe wetgeving, brengen ook kosten met zich mee”, aldus Kerknawi.

ISPA hoopt dat de volgende aanpassing het resultaat wordt van een samenwerking tussen alle relevante stakeholders. Zo kan de nodige expertise worden aangewend om tot een werkbare wet te komen, die het recht op privacy respecteert.