Bewustwording

De werkgroep van ISPA

De werkgroep van ISPA heeft als doel de leden van de vereniging onmiddellijk toegang te verschaffen tot de informatie die een impact heeft op de internetsector in België, waardoor zij hun business met kennis van zaken verder kunnen uitbouwen. De werkgroep is eveneens een platform waar ideeën worden gedeeld en initiatieven worden opgezet met betrekking tot:

–       juridische en reglementaire kwesties

–       technische uitdagingen.

 

Hoe gaat dit te werkt?

–       De leden krijgen toegang tot een mailinglist, die hen op de hoogte houdt van recente ontwikkelingen die van belang zijn voor hun business.

–       Maandelijkse bijeenkomsten: één keer per maand komen de leden van de werkgroep samen in de kantoren van ISPA om van gedachten te wisselen, initiatieven te nemen en bij te dragen tot de opvattingen van de vereniging.

–       Er kunnen ad hoc werkgroepen worden opgericht als reactie op grootschalige problemen of specifieke projecten.

 

This page is also available in: Frans