Brussels, 09/10/2013 – ISPA, de beroepsvereniging van Internet Dienst Leveranciers (ISPs) in België, verwelkomt en ondersteunt de beslissing van het kernkabinet om € 10 miljoen vrij te maken in 2014 voor het Belgische Cyber Security Plan en meer bepaald voor de oprichting van een Centrum voor Cybercriminaliteit.

De leden van ISPA hebben zich steeds als partner ingezet voor de bestrijding van criminaliteit op het internet, in nauwe samenwerking met de bevoegde justitiële autoriteiten en de overheid, en wil dit werk ook in de toekomst verderzetten. Een “multi-stakeholder” aanpak is hier cruciaal opdat het beleid zich tijdig kan aanpassen aan de dynamische en steeds veranderende aard van het internet.

Veiligheidsbeleid, technologie en de nodige procedures moeten steeds sneller evolueren om nieuwe bedreigingen een stap voor te blijven. Een frisse kijk op internetbeleid is dan ook nodig om deze zaken aan te pakken, doch zonder innovatie te verstikken maar door steeds de enorme economische en sociale waarde van het internet te beschermen.

 

[FR]

ISPA, l’association des fournisseurs de services internet (ISP) en Belgique, accueille et soutient pleinement la décision du kern de libérer 10 millions € en 2014 pour le Plan belge de la Cyber Sécurité et plus particulièrement à la création d’un Centre pour la Cybercriminalité.

Les membres d’ISPA ont toujours coopéré étroitement avec les autorités judiciaires compétentes et le gouvernement dans la lutte contre la criminalité sur Internet, et souhaiterait poursuivre cet effort dans l’avenir. Une approche plurilatérale des partenaires concernés est cruciale pour que la politique Internet s’adapte à temps à la nature dynamique et évolutive de l’Internet.

Les politiques de sécurité, de technologie et les procédures mises en place doivent évoluer de plus en plus rapidement pour contrecarrer des nouvelles menaces. Un nouveau regard sur la politique de l’Internet est donc nécessaire pour aborder ces questions sans risquer de contraindre l’innovation, et dans le but de toujours protéger l’énorme valeur économique et sociale que contient l’Internet.

 

 

This page is also available in: Dutch French