ISPA welcomes government budget for cybersecurity

Brussels, 09/10/2013 – ISPA, de beroepsvereniging van Internet Dienst Leveranciers (ISPs) in België, verwelkomt en ondersteunt de beslissing van het kernkabinet om € 10 miljoen vrij te maken in 2014 voor het Belgische Cyber Security Plan en meer bepaald voor de oprichting van een Centrum voor Cybercriminaliteit.

De leden van ISPA hebben zich steeds als partner ingezet voor de bestrijding van criminaliteit op het internet, in nauwe samenwerking met de bevoegde justitiële autoriteiten en de overheid, en wil dit werk ook in de toekomst verderzetten. Een “multi-stakeholder” aanpak is hier cruciaal opdat het beleid zich tijdig kan aanpassen aan de dynamische en steeds veranderende aard van het internet.

Veiligheidsbeleid, technologie en de nodige procedures moeten steeds sneller evolueren om nieuwe bedreigingen een stap voor te blijven. Een frisse kijk op internetbeleid is dan ook nodig om deze zaken aan te pakken, doch zonder innovatie te verstikken maar door steeds de enorme economische en sociale waarde van het internet te beschermen.

 

[FR]

ISPA, l’association des fournisseurs de services internet (ISP) en Belgique, accueille et soutient pleinement la décision du kern de libérer 10 millions € en 2014 pour le Plan belge de la Cyber Sécurité et plus particulièrement à la création d’un Centre pour la Cybercriminalité.

Les membres d’ISPA ont toujours coopéré étroitement avec les autorités judiciaires compétentes et le gouvernement dans la lutte contre la criminalité sur Internet, et souhaiterait poursuivre cet effort dans l’avenir. Une approche plurilatérale des partenaires concernés est cruciale pour que la politique Internet s’adapte à temps à la nature dynamique et évolutive de l’Internet.

Les politiques de sécurité, de technologie et les procédures mises en place doivent évoluer de plus en plus rapidement pour contrecarrer des nouvelles menaces. Un nouveau regard sur la politique de l’Internet est donc nécessaire pour aborder ces questions sans risquer de contraindre l’innovation, et dans le but de toujours protéger l’énorme valeur économique et sociale que contient l’Internet.

 

 

Event – Internet Driving the car

Event – Internet Driving the car

On Thursday 29 November 2012, ISPA will be organising an excluive event in the private museum of D’Ieteren in Brussels.

The internet is almost everywhere. Used in cars, it has the capacity to create an inter-connected network of cars, with the potential to solve mobility problems such as traffic jams or finding somewhere convenient to park. It can also enhance opportunities for on-board business and entertainment. Top quality speakers will discuss the challenges and opportunities in making the most of these revolutionary technological developments.

AGENDA

18.00 Opening and registration
18.30 Introduction and welcome by Denis Gorteman, CEO of D’Ieteren
18.40 Key note speeches by:

  • Johan Vande Lanotte, Belgian Vice Prime Minister and Minister of Economy
  • Fotis Karamitsos, Deputy Director General of DG Mobility and Transport (DG MOVE), European Commission
  • Gert Pauwels, Head of Market Development Mobistar
  • Chair: Henri-Jean Pollet, President of ISPA

19.30 Cocktail reception in the D’Ieteren private car museum
For more information, please do not hesitate to contact +32 2 503 22 65 or info@ispa.be

ISPA annual Networking Cocktail – 7 June 2011

ISPA annual Networking Cocktail – 7 June 2011

ISPA was happy to welcome over 60 participants at its Annual Networking Cocktail 2011 on 7 June, covering a wide internet related audience; ranging from the internet industry, to press, regulator and policymaking stakeholders. The Cocktail started with a welcome speech by Henri-Jean Pollet -Chairman of ISPA Belgium- followed by an introduction by Luc Windmolders -Director Corporate Affairs at KPN Group Belgium- and a keynote speech by David Valentiny -IT adviser at the Cabinet of Minister Marcourt.