Standpunten
FR NL EN

ISPA, de Belgische koepelvereniging voor Internet Service Providers (ISP’s), zet zich in voor:

Meer en beter internetgebruik

ISPA zet zich in om de digitale kloof te verkleinen en nog meer mensen van het internet gebruik te laten maken. Dit door het promoten van een betere infrastructuur voor, meer kennis over en een beter gebruik van het internet. In deze context ondersteunt en promoot ISPA nieuwe technologiën en innovatieve internettoepassingen zoals e-health, e-government, intelligente mobiliteitssystemen, enz. die zowel een economische als maatschappelijke meerwaarde voor onze samenleving betekenen.

Een veilig internet dat het vertrouwen van gebruikers geniet

Steeds meer en meer mensen en bedrijven maken gebruik van het internet voor allerlei soorten communicatie. Zij moeten erop kunnen rekenen dat hun informatie zowel privé als veilig blijft. ISPA zet zich daarom in voor een zo goed mogelijke bescherming van de privacy op het internet en een coherent beleid inzake cybersecurity.

De strijd tegen illegale inhoud op het internet en juiste verantwoordelijkheden voor ISP's

Sinds haar ontstaan zet ISPA zich in voor een veiliger Internet, o.a. door het aannemen van een gedragscode en een samenwerkingsprotocol met de autoriteiten om illegale activiteiten op het internet te bestrijden. ISPA erkent immers dat ISP’s een rol te spelen hebben in de acties tegen illegale inhoud en activiteiten op het internet. Wat echter niet kan, is dat ISP’s actief de inhoud van websites, email, sociale netwerken e.d. zouden gaan filteren of controleren. Dit druist namelijk in tegen de openheid van het internet en de bescherming van de privacy van de gebruikers. Daarenboven kan ook van ISP’s niet verwacht worden dat zij beslissen over wat legaal is en wat niet. Deze taak komt in een rechtsstaat enkel de bevoegde overheidsinstanties toe.

Een efficiënte samenwerking tussen ISP's en het gerecht

ISP's werken op verschillende niveaus mee met politie en gerecht in het kader van de opsporing en vervolging van misdrijven. De inspanningen die ISP’s terzake leveren zijn echter niet zonder kost. Het is dan ook belangrijk dat deze medewerking op een efficiënte manier verloopt en dat ISP’s hiervoor een eerlijke vergoeding ontvangen. Dit om de kwaliteit van de antwoorden van ISP's aan Justitie te kunnen blijven waarborgen.

Competitiviteit en coherentie in een Europees kader

ISPA wijst op het belang van een coherente Belgische aanpak met betrekking tot het internet, en dit in overeenstemming met de Europese wetgeving. Het internet stopt immers niet aan de land- of de taalgrens en de verschillende bevoegde overheden moeten hun beleid betreffende internet dan ook maximaal op elkaar afstemmen.

Correcte informatie over een complexe sector

In het kader van de discussies omtrent nieuwe technologiën zoals IPv6, DNS sec, Internet of Things biedt ISPA haar technische expertise aan die moet zorgen voor een correct beeld over de Internet sector met haar vele spelers en technische complexiteit.